Zarządzanie programem motywacyjnym dla pracowników

Klient:
Firma o rocznych obrotach powyżej 100 mln zł świadcząca usługi dla klientów indywidualnych

Cel wdrożenia:
Usprawnienie procesu określania planów premiowych oraz na ich podstawie rozliczania premii.

Opis wdrożenia:

Wdrożone rozwiązanie służy do:
- ewidencji struktury organizacyjnej oraz pracowników
- określania celów
- określania mierników realizacji celów
- określania map premiowych
- przydzielania celów pracownikom i komórkom organizacyjnym
- obliczania stopnia realizacji celów
- określania stopnia realizacji składowych uznaniowych
- generowania indywidualnych zestawień premiowych

Każdy plan premiowy jest przechowywany w postaci ustrukturyzowanej i może składać się z wielu modułów premiowych. Dzięki takiemu podejściu Klient może w rozwiązaniu odzwierciedlić dowolny model biznesowy programu motywacyjnego dla pracowników.