Zarządzanie relacjami z klientami

Klient:
Firma o rocznych obrotach powyżej 100 mln zł świadcząca usługi dla klientów indywidualnych

Cel wdrożenia:
Budowa centralnej bazy wiedzy o klientach. Usprawnienie procesów obsługi klientów, w tym kompleksowego zarządzania kampaniami marketingowymi.

Opis wdrożenia:

W ramach projektu:
- została stworzona centrala baza wiedzy o klientach indywidualnych,
- została wdrożona aplikacja operacyjna,
- została wdrożona aplikacja do zarządzania kampaniami marketingowymi.

Aplikacja operacyjna jest wykorzystywana w punktach kontaktu z klientem. Służy do jednoznacznej identyfikacji kontaktującej się osoby. W przypadku, gdy identyfikacja klienta przebiegnie pomyślnie wówczas pracownikowi, zgodnie z jego uprawnieniami oraz charakterem sprawy, z którą dany klient się zgłasza, są udostępnione informacje o tym kliencie oraz szczegółowa procedura obsługi danej sprawy.

Aplikacja do zarządzania kampaniami marketingowymi jest wykorzystywana do zarządzania pełnym cyklem życia każdej kampanii. W ramach kampanii użytkownik definiuje m.in. podstawowe atrybuty kampanii, grupę docelową, kanały komunikacji oraz ofertę. Po zakończeniu kampanii jest możliwa analiza jej efektywności w oparciu o zestawienia udostępniane w ramach rozwiązania.