Strona główna Oferta Zarządzanie procesami świadczenia usług

Zarządzanie procesami świadczenia usługZarządzanie procesami świadczenia usług

Świadczenie usług dla Twoich klientów to niepowtarzalna sposobność pokazania walorów Twojej firmy, którą musisz wykorzystać.

W Systemie Bizacle procesy świadczenia usług nazywamy projektami. A projekty definiujemy nie tylko jako organizację zasobów w założonym czasie w celu osiągnięcia określonych wyników. To także reguły oraz przepływ pracy jakim podlega świadczenie usług zarówno przed, w trakcie jak i po ich zakończeniu.

Planowanie projektu
Wyznacz kierownika projektu, który przygotuje plan realizacji usługi. W tym planie znajdziesz informacje na temat harmonogramu, planowanych zasobów, kosztów czy ryzyka związanego z realizacją projektu. Plan realizacji możesz zaakceptować i tym samym określić ramy, w jakich projekt może przebiegać.

Monitorowanie projektu
W każdej chwili możesz uzyskać informacje na temat przebiegu projektu. Co więcej System Bizacle poinformuje Cię, gdy projekt przekroczy ustalone ramy zarówno całego projektu jak i wyodrębnionych jego etapów czy zadań. Przeprowadź wówczas analizę przyczyn przekroczenia i uzgodnij z kierownikiem projektu nowy plan realizacji.

Ewidencjonowanie czasu pracy
Wszystkie osoby zaangażowane w projekt mają możliwość rejestrowania czasu pracy poświęconego na realizację przydzielonych im zadań. System Bizacle aktywnie przypomina o brakujących wpisach tak, aby informacje o wykonywanym projekcie były pełne.

Rentowność projektu
System Bizacle umożliwia pełną ewidencję zarówno przychodów jak i kosztów związanych z realizacją projektu. W szczególności koszty osób zaangażowanych w projekt i rejestrujących czas pracy są kalkulowane przez System automatycznie na podstawie zatwierdzonej pracochłonności oraz wprowadzonych stawek. Dzięki tym informacjom w każdej chwili możesz przeprowadzić ocenę rentowności zarówno każdego przedsięwzięcia jak i zdefiniowanego portfela przedsięwzięć.

Podsumowanie projektu
Zakończenie projektu to czas na wyciąganie konstruktywnych wniosków. System Bizacle może wymagać od kierownika projektu lub innych osób zaangażowanych w projekt udokumentowania ważnych spostrzeżeń dotyczących projektu oraz jego otoczenia. Dzięki ich obserwacjom możesz udoskonalać procesy świadczenia usług w Twojej firmie tak, aby podnosić ich efektywność i jednocześnie zwiększać zadowolenie Twoich klientów.

Nasze rozwiązanie może pomóc Twojej firmie spełnić wymogi normy ISO 9001:2008.

Przykładowe referencje
1. Kompleksowe zarządzanie procesami świadczenia usług w SAS Institute.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.