Strona główna Oferta Zarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klientów

Zarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klientówZarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klientów

Efektywne zarządzanie procesami sprzedaży i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Twoich klientów to klucz to dynamicznego rozwoju Twojej firmy.

System Bizacle stworzyliśmy po to, abyś mógł osiągać wyniki sprzedaży, o których marzyłeś i aby każdy klient był w pełni zadowolony ze współpracy z Twoją firmą.

Zarządzanie potencjalnymi szansami
W Systemie Bizacle możesz rejestrować i w uporządkowany sposób obsługiwać oraz monitorować wszystkie potencjalne szanse sprzedażowe (ang. leads). Nie trać czasu na leady wątpliwej jakości. Skoncentruj się na działaniach, które otwierają przed Twoją firmą poważne szanse sprzedażowe.

Szanse sprzedażowe
System Bizacle w pełni wspiera efektywne prowadzenie szans sprzedażowych. Funkcjonujące w Twojej firmie procedury sprzedaży mogą zostać zautomatyzowane a działania handlowe zoptymalizowane. W oparciu o wiarygodną i zunifikowaną charakterystykę każdej szansy będziesz w każdej chwili mógł ocenić lejek sprzedaży każdego handlowca jak i całej firmy.

Utrzymanie obecnych klientów
Zdobycie nowego klienta to jedna strona sukcesu. Drugą jest jego utrzymanie. Dlatego bardzo dużą uwagę przywiązaliśmy do udostępnienia w Systemie Bizacle mechanizmów umożliwiających efektywne zarządzanie procesami utrzymania klientów. Twoje obecne procedury utrzymania lub procedury, które udoskonalisz wraz z użytkowaniem naszego Systemu, mogą być w pełni wspierane przez System Bizacle.

Centralna kartoteka klientów
Wszystkie informacje związane z klientem/potencjalnym klientem są gromadzone w kartotece klienta. Dzięki temu w Systemie Bizacle z jednego miejsca z uwzględnieniem uprawnień przyznanych poszczególnym osobom korzystającym z Systemu, są udostępniane informacje, które mogą być wykorzystane w procesach sprzedaży i obsługi klienta.

Efektywność procesów sprzedaży
Na każdym etapie procesu sprzedaży lub utrzymania możesz ocenić jego efektywność. Gromadzone w Systemie Bizacle informacje zarówno o już poniesionych jak i planowanych kosztach dają Ci w każdej chwili możliwość kwalifikowania procesu sprzedaży oraz utrzymania pod kątem jego opłacalności. Jeżeli w procesie sprzedaży lub utrzymania uwzględnisz krok określania budżetu System automatycznie będzie Cię informował o stopniu jego wykorzystania oraz ewentualnych przekroczeniach.

Przykładowe referencje:
1. Kompleksowe zarządzanie procesami sprzedaży w SAS Institute.
2. Zarządzanie relacjami z klientami w firmie o rocznych obrotach powyżej 100 mln zł świadczącej usługi dla klientów indywidualnych.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.