Strona główna Oferta Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelemZarządzanie personelem

Sukces Twojej firmy przede wszystkim zależy od Twoich pracowników. Stwórz dla nich warunki, w których realizując cele Twojej firmy będą jednocześnie realizować własne cele.

Zarządzanie przez cele
W Systemie Bizacle możesz definiować cele i mierniki ich realizacji, a następnie przypisywać je do komórek oraz przydzielać pracownikom. Jeżeli jasno określisz cele pracownikom, które są mierzalne, osiągalne, istotne i których realizacja ma nastąpić w określonym czasie, wówczas możesz liczyć na zwiększenie motywacji Twojego zespołu i tym samym podniesiesz efektywność organizacji jako całości. System Bizacle automatycznie kalkuluje mierniki realizacji celów umożliwiając każdemu pracownikowi ciągłe monitorowanie osiąganych wyników. Kierownikom komórek System Bizacle udostępnia informacje o efektywności podlegających pracowników zgodnie z obowiązująca strukturą organizacyjną. Obliczone wskaźniki realizacji celów mogą być wykorzystane podczas okresowych spotkań podsumowujących.

Urlopy i nieobecności
System Bizacle kompleksowo wspiera proces obsługi i zarządzania urlopami pracowników oraz nieobecnościami. Każdy pracownik Twojej firmy może mieć indywidualne konto urlopowe, w ramach którego ma dostępne różne rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, opieka nad dzieckiem, dodatkowy w ramach programu benefitowego). Dodatkowo może wnioskować o urlop okolicznościowy, macierzyński, ojcowski oraz bezpłatny, a także informować o planowanych nieobecnościach w biurze (z powodu np. delegacji lub szkolenia). Wstępnie zamodelowane w Systemie Bizacle procesy biznesowe mogą być łatwo i szybko dostosowane do specyfiki Twojej organizacji z pełnym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej i decyzyjnej. Respektują także obowiązujące regulacje prawne dotyczące urlopów.

Ewidencja czasu pracy
Wszyscy pracownicy Twojej firmy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania czasu pracy, mogą być zobligowani w Systemie Bizacle do wprowadzania szczegółowych informacji o wykonanych zadaniach i czynnościach. Informacje mogą dotyczyć zadań realizowanych zarówno w ramach procesów sprzedaży jak i procesów świadczenia usług. System Bizacle aktywnie pomaga Twoim pracownikom przy wypełnianiu kart ewidencji czasu pracy, w szczególności podpowiadając zadania w których dany pracownik uczestniczy. Aktywnie przypomina również o brakujących wpisach. Dzięki temu System Bizacle minimalizuje czas potrzebny pracownikom na zarejestrowanie wykonanych zadań i czynności oraz dba o kompletność informacji.

Przykładowe referencje
1. Kompleksowe zarządzanie nieobecnościami/urlopami w SAS Institute.
2. Zarządzanie programem motywacyjnym dla pracowników w firmie o rocznych obrotach powyżej 100 mln zł świadczącej usługi dla klientów indywidualnych.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.